Denkt u mee over de nieuwe werkagenda van de RVS?

Voortdurend leiden ontwikkelingen tot nieuwe vraagstukken voor beleid en praktijk op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft hierover onafhankelijk advies aan regering en parlement.

Voor de komende jaren stellen we een nieuwe werkagenda op, waarin de belangrijkste opgaven een plaats krijgen. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu willen we graag weten welke onderwerpen volgens u  bovenaan de agenda moeten staan. Met Ranking the Topics geeft u dat met sterren aan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen.

 

De enquête is vanaf heden gesloten, we houden u op de hoogte van de resultaten.

Ranking the Topics volgens Nederland

We houden u wekelijks up to date van ‘Ranking the Topics’. U ziet hier hoe anderen over de topics denken.
En u kunt dat vergelijken met uw eigen ‘ranking’.
Klik op de ranking van de topics om de ranking van de bijbehorende subtopics te zien.

Wie is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over thema’s op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving. Meer informatie over wie we zijn en wat we doen, vindt u hier. Op onze site vindt  u ook de adviezen  die wij (recent) hebben uitgebracht.

Waarom vraagt de RVS mijn inbreng via deze vragenlijst?

De RVS werkt op dit moment aan een nieuwe werkagenda. Daarin komen de onderwerpen te staan waar de RVS zich de komende jaren over wil buigen. Die agenda stellen wij niet alleen op. Wij betrekken daarbij graag ook de ideeën en ervaringen van mensen van binnen en buiten de zorg en het sociaal domein. Met deze digitale raadpleging hopen wij ook uw inbreng mee te kunnen nemen. Meer informatie over de totstandkoming van de nieuwe werkagenda vindt u hier.

Hoe is de RVS tot deze onderwerpen gekomen?

In de vragenlijst staan vijf mogelijke onderwerpen centraal. Het zijn kwesties waarvan wij de indruk hebben dat ze belangrijke uitdagingen met zich mee brengen voor de komende jaren. Bijvoorbeeld omdat ze in eerdere adviezen opkwamen, of omdat ze onze raadsleden en adviseurs in hun eigen praktijk of onderzoek bezighouden. Daarnaast hebben we deze onderwerpen vaker terug gehoord in gesprekken die we al hebben gevoerd. We zijn benieuwd in hoeverre u ze ook herkent. En of er misschien andere onderwerpen belangrijker zijn. Dat kunt u in deze vragenlijst aangeven.

Aan wie is deze vragenlijst gericht?

Wij hopen met deze vragenlijst inbreng op te halen bij een diverse groep: zorg- en hulpverleners, patiënten en cliënten, beleidsmakers en bestuurders in de zorg en het sociaal domein. Daarom hebben wij verschillende vertegenwoordigende organisaties gevraagd onze vragenlijst bij hun achterban uit te zetten. Ook vinden we het interessant om de ideeën op te halen van mensen die minder frequent met zorg en ondersteuning te maken hebben, maar daar wel graag over meedenken.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

De eerste resultaten van de raadpleging presenteren wij op de jaarlijkse conferentie van de RVS op 10 oktober 2019. Ook bespreken wij ze met onze opdrachtgevers, de ministers van VWS en het parlement. Ze vormen zo de basis voor onze werkagenda voor de komende jaren en de prioritering van adviesonderwerpen waar wij ons over zullen buigen. Naar verwachting presenteren wij onze werkagenda in januari 2020.